Công ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Kim Dương Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Kim Dương Việt Nam

Được thành lập vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Công ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Kim Dương Việt Nam là công ty con của ZHEJIANG với vốn đầu tư 9,8 triệu USD. Nhà máy của chúng tôi có tổng diện tích khoảng 35.000 m2

img
Địa chỉ
Lô B5.1, KCN Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương